Alla medlemskap har 2 månaders uppsägningstid räknat från närmaste kommande månadsskifte. Ex: Jag säger upp mig 13 april. Då räkna man från 30 april och 2 mån framåt. Dvs sista dag blir då 30 Juni.